Nasze Poradnie

Poradnia Kardiologiczna

Poradnia kardiologiczna specjalizuje się w diagnostyce i leczeniu
chorób układu sercowo-naczyniowego. W Poradni kardiologicznej oferujemy konsultacje lekarskie oraz specjalistyczną diagnostykę, w tym echo serca

Poradnia Ginekologiczna

Ginekologia jest jedną z dziedzin medycyny, której głównym
przedmiotem zainteresowania są dolegliwości związane z żeńskimi
narządami rodnymi. Dziedziną mocno powiązaną z ginekologią jest
położnictwo, zajmujące się prawidłowym przebiegiem ciąży, porodu
oraz okresu połogu. W Lecznicy Puls Zdrowia możemy skorzystać z
porad lekarzy w/w zakresie jak również z konsultacji onkologicznych nowotworów narządów rodnych.

Poradnia Okulistyczna

Biometria oka na aparacie MASTER IOL 700 firmy Zeiss.
Posiadamy wysokospecjalistyczny sprzęt diagnostyczny.
Dokonujemy pomiaru długości gałki ocznej, ale także innych
odległości w obrębie gałki ocznej i mocy rogówki. Dzięki tym danym,
okulista, może wyliczyć moc soczewki, jaką należy wszczepić do oka
w zabiegu zaćmy. Najbardziej precyzyjnym przyrządem wykonującym pomiar jest IOL Master 700. Badanie jest bezbolesne i wynik otrzymują Państwo na tej samej wizycie.

Poradnia udziela porad w zakresie:
diagnozowania i leczenia schorzeń oczu oraz diagnostyki okulistycznej w schorzeniach np. cukrzycy, chorobie reumatycznej i nadciśnieniowej, diagnostyki i leczenia jaskry, zaćmy i zeza, doboru
i wymiany protez ocznych, konsultacji pacjentów po leczeniu szpitalnym. Poradnia zajmuje się diagnostyką i leczeniem schorzeń okulistycznych, jak również usuwaniem zaćmy wtórnej (kapsulotomia), doborem szkieł korekcyjnych, skiaskopią, badaniem dna oka, badaniem przedniego odcinka oka w lampie szczelinowej, mierzeniem ciśnienia
śródgałkowego, usuwaniem ciał obcych ze spojówki i rogówki.

Poradnia Gastroenterologiczna

Zajmuje się leczeniem układu pokarmowego, trzustki, jelita grubego, zespołem jelita drażliwego, marskością wątroby i innymi

Poradnia chirurgiczna i naczyniowa

W poradni tej pracują świetni chirurdzy i chirurg naczyniowy.
Poradnia zajmuje się diagnostyką i leczeniem w ramach tzw. chirurgii ogólnej, przygotowując pacjentów do planowych zabiegów chirurgicznych oraz udziela konsultacji po leczeniu szpitalnym